Soucitná výchova dětí

Robert W. Firestone, Ph.D. – Tato kniha, která otevírá oči, představuje teorii a základní dynamiku rodinných vztahů. Autor pomáhá vysvětlit, jak i rodiče s dobrými úmysly nevědomky zraňují sebevědomí a psychické fungování svých dětí na základě jejich vlastních dětských obran a sebedestruktivních sklonů.

Rozpoznáním svých vlastních raných životních zkušeností a internalizovaných obran, které si díky tomu vyvinuli, mohou rodiče lépe porozumět účinkům, které mají na emocionální stav svých dětí. Z textu plyne ponaučení, že děti si zaslouží stejná práva, respekt a ohleduplnost jako každá plně dospělá lidská bytost. Aby rodiče vychovávali své děti ve zdravém prostředí, kde jsou viděni a slyšeni jako nezávislí jedinci, musí pochopit způsoby, kterými ubližují svým dětem, a události z vlastní minulosti, které pomohly motivovat jejich chování, a to i na nevědomé úrovni. . Tato kniha pomáhá rodičům důkladně porozumět jejich jedinečným zkušenostem a identifikovat dopad, který mají na své děti, a zároveň se naučit být pečujícími a milujícími rodiči.