Podmaňte si svůj kritický vnitřní hlas

Robert W. Firestone Ph.D., Ell W. Ph.D. a Joyce Catlett, M.A. – Revoluční program proti negativním myšlenkám a život bez imaginárních omezení . – Tato kniha učí prostředky, jak se efektivně vypořádat s negativními myšlenkami, postoji a přesvědčeními, které působí jako překážky osobního rozvoje, sabotují vztahy a narušují kariérní úspěch. Tento destruktivní myšlenkový proces je to, co autoři Robert W. Firestone, PhD. a Ell W., PhD. termín 'kritický vnitřní hlas'. Za 25 let od doby, kdy Dr. Robert W. Firestone poprvé zahájil své výzkumy a případové studie kritického vnitřního hlasu, získal hluboký vhled do toho, jak jsou „hlasy“ internalizovány prostřednictvím našich raných zkušeností. Když lidé začínají odhalovat, proč zaujali tyto sebekritické postoje, a identifikují své nesprávné umístění ve svém současném životě, jsou konečně schopni oddělit se od sebedestruktivních myšlenek, chování a vzorců ve svých životech.