Boj s destruktivními myšlenkovými procesy

Robert W. Firestone, Ph.D. – Co lidem brání žít způsobem, který uspokojuje jejich individuální potřeby a priority? V této knize klinický psycholog Robert W. Firestone předkládá svou teorii „kritického vnitřního hlasu“, sebekritického pohledu, který si lidé osvojili na základě zraňujících životních zkušeností. Během nejzranitelnějšího stavu dětství člověka mohou tlaky společnosti a destruktivní interakce v rodině vést k rozvoji obranyschopnosti, sebeochranných myšlenkových procesů a chování, které jim brání dosáhnout co nejúplnějšího života. Cílem boje proti destruktivním myšlenkovým procesům je pomoci lidem identifikovat jejich vlastní obranu i jejich číhající „kritický vnitřní hlas“ a zároveň jim pomoci pochopit, jak tyto vzorce omezují jejich současný život. Kromě položení teoretických základů klade tato kniha důraz na využití hlasové terapie v přímé praxi s páry, rodiči a jednotlivci jako prostředek k poznávání a řešení často nevědomých, sebesabotujících tendencí. Technika Firestone, založená na klinickém výzkumu, pomáhá jedinci rychle odhalit tyto hlasy, rozpoznat jejich zdroj a zahájit cestu ke smysluplnému životu.